Bopæl: Aarhus V

Beskæftigelse: Souschef, Open Doors DK

Kontakt: golriz.ghozati@outlook.dk

Sociale medier: Facebook

Golriz Ghozati

Jeg er født i Teheran, Iran, og voksede op i et krigshærget land, hvor luftalarmer og bombardementer var dagligdag. Som 10-årig flygtede min familie til Danmark, og senere konverterede jeg fra islam til kristendommen. Jeg er læreruddannet, og har et Diplom i vejledning. Til daglig er jeg souschef i en NGO som kæmper for kristnes trosfrihed i verden.

Som konvertit er trosfrihed en af de rettigheder, som står mit hjerte nær – først og fremmest fordi jeg selv er blevet skænket gaven til frit at vælge min egen tro uden forfølgelse eller foragt. Dernæst er det den rettighed, som jeg gennem mit arbejde i mange år har kæmpet for, at kristne minoriteter ude i verden må blive skænket.

Frisind, demokrati og fællesskab

Frisind betyder for mig at anerkende det andet menneskes ret til frit at vælge livsform. Men det er vigtigt at forstå, at frisind ikke betyder, at man skal acceptere alle livsværdier og livsmønstre som lige gode.

For mig er demokrati ikke kun en styreform, det er også et sindelag, vi skal tilegne os. Et demokratisk sindelag er ikke noget, som kan påføres et samfund udefra, det må vokse frem indefra, og det kræver, at vi blandt andet gentænker vores integrationsindsats.

Et godt fællesskab styrker den indbyrdes solidaritet, og er med til at skabe rammerne for et rigt og meningsfyldt liv. Vi skal også huske, at et godt fællesskab også er til for dem, vi ikke ser os selv i et fællesskab med. Derfor mener jeg, at vi skal skabe gode vækstbetingelser for fællesskaber, som styrker den enkelte til at få et godt fodfæste i livet.

Mine mærkesager

Politik handler for mig om at tage ansvar for at løse vores fællesproblemer og selvom jeg har et ønske om at bidrage til gode løsninger, så mener jeg at politik er noget vi laver sammen. Vores by fortjener at vi lytter til hinanden og at vi på hver vores måde bidrager til at gøre vores by til et godt sted at være. Jeg tror at vi med omtanke og ordentlighed kan komme rigtig langt – og Ja jeg tror at vi kan gøre tingene bedre og smartere og det ønsker jeg at kæmpe for.

Aarhus uddannelses by

Børn og unge skal have de bedste muligheder i livet. Derfor skal vi have en folkeskole i verdensklasse, som har fokus på faglighed, dannelse og et godt læringsmiljø

Aarhus Mønsterbrydernes by

Jeg drømmer om, at Aarhus bliver foregangsby for god integration. Det betyder, at vi, der er flygtninge eller indvandrere skal ud af offerrollen og ind i et aktivt medborgerskab.

Aarhus Håbets by

Vi skal have omsorg for vores næste, og det betyder at hjælpe dem, som er i nød. Hvad enten det er mennesker med sociale udfordringer, borgere som pludselig rammes af en tragedie eller vores ældre.

Aarhus smilets by

Kunst og kultur er noget, som styrker vores kreativitet og innovationsevne. For mig kan et inspirerende kulturliv skabe rum for refleksion og styrke vores demokrati og fællesskab.

Erhvervsliv

Uddannelse

  • 2018- SDU Master I International Virksomhedskommunikation 
  • 2008 Coach, Mercuri Urval, Aarhus   
  • 2005 Diplom i Uddannelses- & Erhvervsvejledning JCVU, Aarhus 
  • 2001 Læreruddannelse, Ribe Statsseminarium 

Erhvervserfaring 

  • Souschef, Open Doors Dk & FO 2017- 
  • Informationssekretær Open Doors Danmark 2012- 2017 
  • UU-Odder Skanderborg 2006-2011 
  • Rudehøj Efterskole 2001-2005 

Frivilligt forenings- og bestyrelsesarbejde

  • Medlem af Hasle kirkes Menighedsråd 2020- 

Læserbreve