Bopæl: Risskov

Beskæftigelse: Lektor ved Erhvervsakademi Aarhus

Kontakt: printzenconsult@gmail.com

Sociale medier: Facebook

Heidi Printzen

Jeg hedder Heidi Printzen og jeg, min mand Thomas og vores 3 døtre er bosiddende i Risskov. Jeg er født og opvokset på Samsø, hvor mine forældre stadig bor. Jeg flyttede som 15 årig fra Samsø for at gå i gymnasiet, og boede derfor på kostkollegie i 3 år i Grenå. Jeg har erhvervserfaring fra både det private og det offentlige. I rigtig mange år har jeg arbejdet med ledelse, salg og forretningsudvikling og nu arbejder jeg med virksomheds og medarbejder udvikling og uddannelse.

Hvorfor blev jeg politisk interesseret?

Da jeg var lille blev jeg ofte passet af min mormor – mine bedsteforældre havde et lille husmandssted på Samsø og når mine forældre var i marken for at bidrage til driften, blev jeg passet af min mormor. Hun var meget politisk interesseret og ofte har jeg lyttet med på diskussionerne i folketinget, når disse blev transmitteret i radioen. Tidligt blev jeg derfor også fanget af diskussionerne – og senere også klar over, hvor mit hjerte lå.

Jeg blev først som voksen medlem af et parti – men til gengæld har jeg aldrig været i tvivl om jeg var konservativ – uagtet min baggrund fra Samsø og landbruget som første arbejdsplads.

Jeg er konservativ fordi jeg har et stort hjerte for de svageste – dem, der har behov for en hjælpende hånd, og samtidig er der brug for, at vi har fokus på at sikre de virksomheder, der skaber vores velfærd og mulighed for at tage hånd om de svageste, et ordentlig eksistensgrundlag og sørge for, at de vilkår de har i Danmark er gode nok til, at de også har lyst til fortsat at have deres forretning her og på den måde bidrage til fællesskabet.

Jeg har taget tilløb til en politisk karriere i mange år – det udslagsgivende har været, at jeg efterhånden har oplevet så mange frustrerende udfordringer i forhold til skolernes økonomi, det faktum at specialområdet er voldsomt underfinansieret og dermed skal tages ud af den daglige drift på skolerne, inklusion – alt for ofte baseret på økonomiske hensyn, og hvor det nogen gange er synd for både dem, der skal inkluderes og dem der skal inkludere, børn, der alt for sent bliver diagnosticeret med ord eller talblindhed, mobning, der ikke bliver taget hånd om osv. osv. NU må der gøres noget. Noget, der ikke bare er en lappeløsning og derfor vil jeg gerne være med til at bidrage og gøre en forskel der kan mærkes.

Mine mærkesager

Skolerne i fokus

Skolerne skal have fokus på at drive skole med kerneopgaven i centrum – nemlig børneperspektivet, læring og dannelse.

Reel hjælp og omsorg

De svageste borgere skal have den hjælp de har behov for, uden at udsættes for unødige og ydmygende arbejdsprøvninger.

Fokus på den fulde integration

Fokus på, at integration også handler om dannelse, og at vi giver rammerne og viser vejen til, hvordan man som borger bidrager og tager et ansvar i Danmark

Retten til at sætte retning

At kvinder fra alle sociale lag, kulturer og religiøs overbevisning har ret til at gøre med deres liv som de vil – at de kan få lov at uddanne sig, bidrage til samfundet og være en del af fællesskabet uden social kontrol, vold og undertrykkelse

Erhvervsliv

Arbejde

 • 2017 – nu: Chefkonsulent og Lektor Erhvervsakademi Aarhus
 • 2016 – 2017: Falck Danmark, Chef for personligt salg
 • 2012 – 2016: Erhvervsakademiet Aarhus, Underviser
 • 2011 – 2012: Barsel
 • 2011 – 2011: Uddannelseskonsulent, Falck Danmark
 • 2009 – 2011: Salgschef, De Gule Sider
 • 2008 – 2009: Uddannelsescoach, Falck Danmark
 • 2006 – 2008: Privatchef, Trygd, Færøerne
 • 2002 – 2006: Uddannelsescoach, Codan forsikring
 • 1999 – 2002: Kundekonsulent, Codan forsikring
 • 1998 – 1999: Privatassurandør, If skadesforsikring
 • 1997 – 1998: Salgskonsulent hos Ejendomsavisen

Uddannelse

 • 2020: Lektorgodkendt
 • 2017 – 2019: MBA fra SDU
 • 2013 – 2014: Diplom i ledelse, Erhvervsakademi Aarhus
 • 2007 – 2012: Porthmouth University, Post Gradute in Coaching and Development
 • 2002 – 2003: Forsikringsakademiet, 4.13, 4.53
 • 1993 – 1995: HA, Handelshøjskolen i Aarhus
 • 1988 – 1991: Grenaa Gymnasium, Matematisk studentereksamen

Læserbreve