Bopæl: Hasselager

Beskæftigelse: Assistance Coordinator v. Dansk Autohjælp

Kontakt: Susannelund@potentialeguiden.dk

Sociale medier: Facebook og Instagram

Susanne Lund

Jeg hedder Susanne Lund, jeg er 50 år og bosiddende i Hasselager på 21énde år. Jeg er opvokset i Viby J og har bortset fra en mindre årrække med afstikkere til København eller udlandet boet i Århus.

Jeg er gift og har to døtre og bomuldshunden, Osvald. Min ældste datter studerer på KUA og er bosiddende i København. Den yngste som bliver student næste sommer bor stadig hjemme.

Min politik

Jeg har fra en tidlig alder interesseret mig for samfundet og den politik der er med til at forme det. Især familie og uddannelsespolitik, har altid haft min store interesse.  

Jeg har siddet som personalerepræsentant i en daginstitutionsbestyrelse, været frivillig rådgiver i en forening, frivillig i en sports forening og sidder nu som supleant i det lokale meningsråd.

Min politiske karriere startede for alvor ved kommunalvalget i 2017, hvor jeg var opstillet for første gang.  Jeg har ved dette kommunalvalg et stort fokus på mit lokale område i Kolt-Hasselager. Et område som på ganske få år er blevet udvidet ganske betragteligt. Jeg har ved flere lejligheder set, hvilke konsekvenser det kan have, når der træffes beslutninger uden et indgående lokalkendskab.

Desuden har jeg et stort hjerte for det lokale idrætsliv, og de små sportsgrene.  Jeg har især har udfoldet mig på isen i Århus Skøjtehal. Først som aktiv på mesterskabs niveau og siden som træner i kunstskøjteløb. En kort overgang spillede jeg desuden ishockey.

Mærkesager - Det gode liv i det lokale fællesskab

Vi skal bygge med omtanke

Vi skal bygge med omtanke og bygge så det er muligt at blive boende i lokalområdet også når seniorlivet banker på. Nyt byggeri skal passes ind med respekt for det allerede eksisterende. Højt byggeri hører ikke hjemme i parcelhuskvarterer.

Vi skal sikre bedre idrætsfaciliteter

Mange Idræts-og fritidsfaciliteter trænger til et grundigt eftersyn med henblik på at renovere, udbygge eller supplere eksisterende faciliteter. Det er vigtigt også at have øje for de små sportsgrene, som der bør være plads til i en by af Aarhus´ størrelse. Et eksempel er, at der er stort behov for en ekstra skøjtehal i Aarhus for at kunne imødekomme eksisterende behov.

Vi skal sikre det frie valg

Jeg vil kæmpe for at vi i kommunen fortsat skal kunne tilbyde forældrene mulighed for at vælge mellem forskellige pasningstilbud til deres børn uanset om, man ønsker at benytte et kommunalt eller privat-pasningstilbud

Erhvervsliv

  • 2017 – nu: Assistance Coordinator, Dansk Auto Hjælp/Sos International
  • 2017 – nu: Indehaver af Potentialeguiden
  • 2015-2016: Projektstilling, Daginstition I Viby J, Aarhus Kommune
  • 2016 – 2020: Periodevis træner i kunstskøjteløb, CIF, Aarhus –
  • 2010 – 2013: Cheftræner i kunstskøjteløb, SSF1896, Silkeborg
  • 2020 – nu 1.ste suppleant i Kolt-Hasselager Menighedsråd
  • 2008 – 2010; Frivillig Rådgiver i Foreningen Gifted Children
  • 2002 – 2003; Praktikvejleder for pædagogstuderende
  • 2000 – 2003; Personalerepræsentant for forældrebestyrelsen i Integreret Institution.

Læserbreve

Folkeskolen: Vi vil så gerne, at du bliver 5 min længere
Folkeskolen: Skolestartsudsættelse
Forslag til folkeskolen: Fyld rygsækken op med kultur