Bopæl: Aarhus C

Beskæftigelse: Direktør og bestyrelsesmedlem

Kontakt: steen.stavnsbo@googlemail.com

Sociale medier: Facebook, LinkedIn og Instagram

Steen Stavnsbo

Borgmesterkandidat

Jeg hedder Steen Stavnsbo, er 57 år, gift med Dorte og har to voksne børn. Siden frasalg af virksomhed i 2008 har jeg været så privilligeret at være økonomisk uafhængig og det har også givet plads til at gå ind i det politiske arbejde som borgerlig og socialkonservativ erhvervsmand.

For mig giver det stor mening at bidrage til et velfungerende nærdemokrati, og så mener jeg, at det mere end nogensinde handler om at udvise lederskab og om at tage et medansvar for udviklingen af vores samfund. Det vil jeg meget gerne bruge mine kræfter på.

Erfaringer fra erhvervslivet

Jeg betragter mig selv som International Århusianer og erhvervsmand med et godt øje til vores velfærdssamfund, som jeg tilskriver en stor del af æren for de muligheder jeg har fået og for et positivt forløb i mit eget liv, uddannelse og arbejdsliv.

Jeg har primært arbejdet i eksportvirksomheder, med dansk teknologi, handel og projektleverancer, og indenfor vind- og solenergi i selskaber som Schouw & Co., NEG MIcon/Vestas og Allco Wind Energy. Mit arbejdsliv har næsten udelukkende været fokuseret på international handel og investering med deraf følgende høj rejseaktivitet rundt omkring i det meste af verden.  Jeg har været udstationeret og boet i Sydney, Australien i knap 7 år sammen med min familie.

Jeg har været iværksætter og selvstændig ejerleder, og så har jeg i en del år været frivillig leder i forskellige idrætsklubber og foreninger. Jeg har, siden vores hjemkomst fra Australien i 2009 arbejdet som investor og bestyrelsesmedlem i danske og udenlandske virksomheder og har ved siden af været politisk aktiv i Det Konservative Folkeparti, både som politiker og som frivillig leder i det organisatoriske.

Erfaringer fra politik

I 2014-2017 sad jeg i byrådet for Det Konservative Folkeparti, hvor jeg sad i Teknisk Udvalg og i perioden 2014-15 tillige i Børn og Unge udvalget. Jeg valgte ikke at genopstille i 2017, for at fokusere på mit bestyrelsesarbejde og egne erhvervsinvesteringer.Jeg er uddannet Cand.Merc, i finansiering og økonomistyring fra Handelshøjskolen i Aarhus (Aarhus BSS), men har egentlig en baggrund som nysprolig student fra Langkær Gymnasium, TIlst. Jeg har desuden været på studieophold eller kursusforløb på CBS, INSEAD og University of Technology, Sydney (UTS).

Mine politiske pejlemærker

Erhverv og velfærd

En stærk velfærd er afhængig af et stærkt erhvervsliv der skaber jobs og skatteindtægter, så vi har råd til velfærd, uddannelse og infrastruktur..

Omsorg og omtanke

Vi skal yde omsorg og pleje med omtanke i dagtilbud, i skolen, på bostederne, i hjemmeplejen og på plejehjemmet. Omtanke betyder både kvalitet og nærvær.

Trygt og grønt

Det skal være trygt at færdes alle steder i byen og kommunen uanset om det er på vej til skole eller til fritidsklub eller aftentilbud, eller en tur i byen.

Kultur og samfundssind

Kultur, dannelse, foreningsliv og civilsamfund – det er her vi tanker op på vores fælles værdier som giver et stærkt fællesskab og en stærk kultur.

Erhvervsliv

Nuværende job

 • Direktør og medejer i Clean Energy Invest, Ejendomsselskabet SC og Climate Custodian Invest

Tidligere job

 • Adm. Direktør i Allco Wind Energy og Global Renewable Energy Partners
 • Koncerndirektør/SVP Sales & Marketing i NEG MIcon
 • Økonomichef/CFO i Schouw & Co
 • Medstifter og Direktionsmedlem i Junior Consult

Nuværende Bestyrelser:

 • Ventient Energy
 • Sonnedix Power
 • ARoS Aarhus Kunstmuseum
 • FOF Aarhus
 • KOH Olsens
 • GS Jakobsens Familiefond

Tidligere bestyrelser:

 • Troldtekt
 • Nordea Bankråd
 • Venti, Aarhus United
 • Erhverv Aarhus
 • Aarhus Letbane
 • Handelsungdommens Legat

Politik:

 • Borgmester- og spidskandidat KV21, Politisk Leder, Konservative Aarhus 2020->
 • Bæredygtighedsudvalget Aarhus Kommune 2018-2021
 • Stedfortræder, Danmarks Rigsret 2020->

Tidligere Politik:

 • Storkredsformand Østjylland & Hovedbestyrelsen 2019-2020
 • Byrådsmedlem 2014-2017 (teknisk Udvalg, Børn & Unge)
 • Erhvervs Politisk Netværk
 • Økonomiudvalget
 • Kredsbestyrelse Øst

Erhvervsliv og Velfærd

En stærk velfærd er afhængig af et stærkt erhvervsliv der skaber jobs og skatteindtægter, så vi har råd til den velfærd, uddannelse og infrastruktur vi alle nyder godt af hver eneste dag. Der er ikke noget modsætningsforhold – i vores samfundsmodel er erhvervsliv og velfærdssystem gensidigt afhængige. Vi har alle en interesse i at vores velfærd leveres bedst muligt mht. både kvalitet og økonomi. Så derfor er et stærkt Erhvervsliv vigtigt – vi skal have jo et stærkt Velfærdssamfund. Samtidig skal det kunne betale sig at arbejde og at iværksætte. Derfor taler vi også om lavere skatter og virksomheder i vækst

Omsorg og Omtanke

Vi skal yde omsorg og pleje med omtanke. Om det er i daginstitutionen, i skolen, i hjemmeplejen eller på plejehjemmet. Omtanke betyder både kvalitet og nærvær – og helst begge samtidigt. Det kræver overskud hos både ledere og ansatte til at holde fokus på det det i virkeligheden handler om – at tage sig ordentligt af andre som om de var ens egne. Det skal vi kunne forvente af hinanden. Den nære velfærd er vigtig, og derfor taler vi også om hjælp og omsorg når du har brug for det og vigtigheden af også at få en god start på livet.

Trygt og Grønt

Det skal være trygt at færdes alle steder i byen og kommunen uanset om det er på vej til skole eller til fritidsklub eller aftentilbud, eller en tur i byen. Og vi skal tænke mere bykvalitet fremfor at fokusere for meget på volumen og fortætning. Bykvalitet handler også om trygge grønne og rekreative områder i byen og om arkitektur som arbejder med i byens identitet, og da vi jo er et grønt borgerligt parti så handler det selvfølgelig også om klima og miljø. Derfor taler vi også om respekt for loven og vores fælles værdier og om en grønnere fremtid for de næste generationer

Kultur og Samfundssind

Kultur, dannelse, foreningsliv og civilsamfund – det er her vi tanker op på vores fælles værdier som giver et stærkt fællesskab og en stærk kultur. Det er grundlaget for det samfundssind vi trækker på i krisetider som Corona eller Finanskrisen. Kulturlivet og foreningslivet er vigtigt fordi det er her vi tanker op så vi står stærkere sammen og samtidig er vores grundlov med til at danne en stærk ramme om vores demokrati, lokalt og nationalt. Også derfor taler vi om respekt for loven og vores fælles værdier.