Konservative forslag til budgetforhandlingerne 2021 i Aarhus Kommune

Det handler om vores Livskvalitet

Konservative i Aarhus har stillet 27 forslag og er desuden medstiller til 13 forslag, altså i alt 40 forslag, til budgetforhandlingerne i Aarhus Kommune. Alle gode og vigtige forslag til forbedring af Aarhusianernes livskvalitet på tværs af aldersgrænser og sociale vilkår. Mange ting er dagsordenen, herunder klima og bæredygtighed, ønsket om flere rekreative områder samt et tættere samarbejde mellem kommunen og civilsamfundet hhv. den private sektor – og faktisk også mellem kommunens egne afdelinger – så vi får høstet ikke bare økonomiske gevinster men også innovationsmæssige gevinster gennem et øget samarbejde.

Forslagene fordeler sig således
  • 10 forslag på Social- og beskæftigelsesområdet,
  • 10 forslag på Teknik & Miliø,
  • 9 forslag på Kultur/Sport/Fritid,
  • 5 forslag på Børn & Unge området,
  • 4 forslag på Ældreområdet og
  • 2 forslag til Borgmesterens Afdeling

Læs mere borgmesterkandidat Steens Stavnsbos særlige prioriteringer i Jyllandsposten

Oversigt over konservative forslag

Borgmesterens afdeling Link
Styrket arbejde med Aarhus Kompasset Læs forslag
Udvikling af den grønne ring Læs forslag
Sociale Forhold og Beskæftigelse  
Bekæmpelse af negativ social kontrol Læs forslag
Plejehjem for socialt udsatte Læs forslag
Økonomi til daglig drift ved Pitstop Læs forslag
Headspace Læs forslag
 Styrkelse af kompetenceudvikling på bostederne Læs forslag
Kompetencehuset /Aarhus Daghøjskole – tildeling af 15 ekstra pladser Læs forslag
Alle skal med i den grønne omstilling, Aarhus omstiller Læs forslag
Bedre ledsagelse til mennesker med handicap til fritidstilbud Læs forslag
Den sene autisme diagnose – hjælp til selvhjælp Læs forslag
Permanentgørelse af projekt ”Tættere på familien” Læs forslag
Sundhed og Omsorg  
Hvilepladser Læs forslag
Plejeboliger i samarbejde med private Læs forslag
Godt helbred efter COVID Læs forslag
Forslag fokus på bedre livskvalitet på vores plejehjem Læs forslag
Kultur og Borgerservice  
Den Kulturelle medfinansieringspulje Læs forslag
Bedre udnyttelse af svømmehallerne Læs forslag
Styrkelse af ungekulturen Læs forslag
Ny skøjtehal i Aarhus Læs forslag
Tilskud til etablering af “Det nye Solbjerg Idrætscenter” Læs forslag
Budgetmodel for sport, fritids- og  foreningsområdet Læs forslag
Videredrift af Film X Læs forslag
Styrkelse af lokalbibliotekerne Læs forslag
Styrkelse af bæredygtighed og fællesskab gennem byhaver Læs forslag
Børn og Unge  
Krisehjælp til forældre der har mistet et barn Læs forslag
Mindre psykisk sårbarhed Læs forslag
Kulturrygsæk til folkeskolen Læs forslag
Separer specialområdet fra folkeskolernes daglige drift Læs forslag
Skolernes anvendelse af selvejende idrætsfaciliteter Læs forslag
Teknik og Miljø  
Forlængelse af Værkmestergade frem til Åhavevej Læs forslag
Udvidelse af Bering – Bedervej fra en 2 sporet vej til en 4 sporet vej Læs forslag
Ny rundkørsel og trafikforbedringer på Holmstrupgårdvej med fokus på trafiksikkerhed og tryg skolevej Læs forslag
Den Grønne Rekreative fond Læs forslag
Støjværn ved Landevejen i Tranbjerg Læs forslag
Etablering af cykelsti til Ajstrup Strand Læs forslag
Grøn pulje til mere biodiversitet og bynær natur Læs forslag
Forslag om bedre grundlag for bevarelse af byarkitektur og kulturmiljøer Læs forslag
Skovbrugerråd Læs forslag
Bedre forbindelse mellem Helenelyst
og JAKA grunden
Læs forslag

 

Byrådsforslag siden seneste budgetforhandlinger

Det er ikke kun til budgetforhandlingerne at byrådsgruppen stiller forslag til glæde og gavn for dig og for Aarhus. Se de stille forslag fra det seneste år herunder.

Forslag Link
Ansættelse af læge til indlæggelse af psykisk syge Læs forslag
Ændring af beslutning om Moesgaard Vildskov Læs forslag
Bruger- og pårørenderåd på bosteder samt aflastnings- og dagtilbud Læs forslag
Sæt foreningerne før systemet Læs forslag
Hverdagsintegration Læs forslag
Politik for byrådsmedlemmer i bestyrelser Læs forslag
Stop for uønsket overvågning i eget hjem Læs forslag
Styrkelse af misbrugsbehandling som følge af COVID-19 Læs forslag
Tryghed tættere på borgeren – Tryghedsvagter Læs forslag
Ringvej udenom Gl. Egå Læs forslag
DSB hovedlinje udenom Solbjerg Læs forslag
Akut hjælp til bofællesskaberne Læs forslag