Steen Stavnsbo

Spidskandidat til byrådet

Jeg hedder Steen Stavnsbo, er 56 år, gift med Dorte og har to voksne børn. Jeg har en lang international leder-karriere bag mig i selskaber som Schouw & Co. og NEG Micon/Vestas, jeg har været selvstændig og ejerleder, boet og arbejdet i udlandet og de seneste 10 år har jeg primært været aktiv som professionelt bestyrelsesmedlem i såvel danske som udenlandske virksomheder og organisationer.

Siden frasalg af virksomhed i 2008 har jeg været så privilligeret at være økonomisk uafhængig og det har også givet plads til at gå ind i det politiske arbejde som borgerlig og socialkonservativ erhvervsmand.

I 2014-2017 sad jeg i byrådet for Det Konservative Folkeparti, hvor jeg sad i Teknisk Udvalg og i perioden 2014-15 tillige i Børn og Unge udvalget. Jeg valgte ikke at genopstille i 2017, for at fokusere på mit bestyrelsesarbejde og egne erhvervsinvesteringer.

Nu er jeg klar til at påtage mig en lederrolle for det borgerlige Aarhus. Jeg vil gerne bidrage til både et styrket samarbejde og til en styrket ledelse af den borgerlige fløj i Aarhus Byråd, og det mener jeg, der er behov for. Det har været en noget omskiftelig byrådsperiode, og både vores samfundssind og økonomi er desuden blevet stærkt udfordret.

Min tilgang til opgaven, som jeg glæder mig meget til, vil selvfølgelig langt hen ad vejen være baseret på min erfaringsbaggrund fra erhvervsliv og ledelse, og et fokus på at skabe resultater, der giver merværdi for Århus og bedre livskvalitet for Århusianerne.

For mig giver det stor mening at bidrage til et velfungerende nærdemokrati, og så mener jeg, at det mere end nogensinde handler om at udvise lederskab og om at tage et medansvar for udviklingen af vores samfund. Det vil jeg meget gerne bruge mine kræfter på.

Mine mærkesager

Erhverv og velfærd

En stærk velfærd er afhængig af et stærkt erhvervsliv der skaber jobs og skatteindtægter, så vi har råd til den velfærd, uddannelse og infrastruktur vi alle nyder godt af hver eneste dag. Der er ikke noget modsætningsforhold – i vores samfundsmodel er erhvervsliv og velfærdssystem gensidigt afhængige. Vi har en fælles interesse i at vores velfærd leveres bedst muligt mht. både kvalitet og økonomi. Så derfor er et stærkt Erhvervsliv vigtigt – vi skal have jo et stærkt Velfærdssamfund. Samtidig skal det kunne betale sig at arbejde og at iværksætte.
 

Omsorg og Omtanke

Vi skal yde omsorg og pleje med omtanke. Om det er i dagtilbud, i skolen, på bostederne, i hjemmeplejen eller på plejehjemmet. Omtanke betyder både kvalitet og nærvær – og helst begge samtidigt. Det kræver overskud hos både ledere og ansatte til at holde fokus på det det i virkeligheden handler om – at tage sig ordentligt af andre som om de var ens egne. Det skal vi kunne forvente af hinanden.
 

Trygt og Grønt

Det skal være trygt at færdes alle steder i byen og kommunen uanset om det er på vej til skole eller til fritidsklub eller aftentilbud, eller en tur i byen. Og vi skal tænke mere bykvalitet fremfor at fokusere for ensidigt på volumen og fortætning. Vi har brug for mere bolig og erhverv, heldigvis, men Bykvalitet handler også om trygge grønne og rekreative områder i byen og omkring nybyggerier, om arkitektur som arbejder med i byens identitet, og da vi jo er et grønt borgerligt parti så handler det selvfølgelig også om klima og miljø.
 

Kultur og Samfundssind

Kultur, dannelse, foreningsliv og civilsamfund – det er her vi tanker op på vores fælles værdier som giver et stærkt fællesskab og en stærk kultur. Det er grundlaget for det samfundssind vi trækker på i krisetider som Corona eller Finanskrisen. Kulturlivet og foreningslivet er vigtigt fordi det er her vi tanker op på vores samfundsind så vi står stærkere sammen.