Steen Stavnsbo stopper i byrådet – Nicolaj Bang overtager

Den nye rådmand er godt rustet og klar til opgaven

Rådmandsposten er fortsat konservativ, og pejlemærker såvel som politisk retning er sat i samarbejde med byrådsgruppe og vælgerforening. Og den nye rådmand for Teknik & Miljør, Nicolaj Bang er godt rustet og glæder sig meget til at tage over som rådmand efter Steen Stavnsbo:

“Jeg har jo deltaget i udviklingen af den politik som både rådmanden og byrådsgruppen fører, og jeg føler derfor et stort medejerskab af vores politiske pejlemærker, som jeg nu ser frem til at stå i spidsen for.

Som førstesuppleant har jeg deltaget i gruppemøderne og budgetforhandlingerne de sidste par år under Steens ledelse. Jeg føler mig derfor både godt rustet og godt forankret i byrådsgruppen”, siger Nicolaj Bang.

Nicolaj er medlem af Regionsrådet i Region Midtjylland (valgt ind i 2014) for Det Konservative Folkeparti, hvor han været politisk leder og gruppeformand. Nicolaj Bang, der også tidligere har været opstillet som folketingskandidat i Aarhus, blev ved kommunalvalget i november valgt som førstesuppleant for konservative i Aarhus.

Nicolaj trækker sig som medlem af Regionsrådet, når han indtræder som rådmand for Teknik & Miljø. Nicolaj Bang er 42 år og bosat i Brabrand med sin samlever.

Indtil nykonstitueringen kan vedtages af Aarhus Byråd i slutningen af august, fortsætter Steen Stavnsbo på posten og vil bistå Nicolaj Bang i indkøringfasen, som allerede begyndte mandag.

Byrådsgruppen konsituerer sig på ny

Med Steen Stavnsbos udtræden af byrådet, konstituerer byrådgruppen sig på ny: Nykonstitueringen forventes indstillet snarest muligt til Aarhus Byråd og med virkning fra ultimo august.

Nicolaj Bang bliver ny politisk leder og rådmand. Med rådmandsposten følger, at han bliver medlem af Magistraten og overtager de til rådmandsposten hørende hverv og udpegninger m.v.

Peter Sporleder er gruppeformand. Han forbliver medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget og af  Kulturudvalget

Mette Skautrup er politisk ordfører, medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget og af Økonomiudvalget

Purnima Erichsen, som også bl.a. er formand for Hospitalsudvalget i Region Midt, forbliver medlem af Børn og Unge-udvalget og af Ligestillingsudvalget

Christian Baller er medlem af Økonomiudvalget, og bliver medlem af 17.4 udvalget for Klima og Bæredygtighed

Læs hele pressemeddelsen her