Fortsat udvikling af byerne og infrastrukturen

Den konservative vision er, at Århus skal have den bedste trafikafvikling, byudvikling og infrastruktur i Danmark.

Det betyder en by, der bruger sin sunde fornuft i planlægningen af byens udvikling.  En by, som prioriterer at få folk hurtigt frem og tilbage mellem hjemmet, arbejdet, fritiden m.m. højt.

Det betyder en by, der foretager de nødvendige investeringer i veje, cykelstier og den kollektive trafik.  Og sikrer, at der er plads til alle i infrastrukturen. 

Og så er det en by, der også tør gå nye veje og udfordre vanetænkninger – og tager den nye teknologi til sig vel vidende, at en by, der vokser så hurtigt som Århus, får brug for nye og anderledes løsninger end det, vi har kendt til i mange år eller plejer at gøre.