Bopæl: Højbjerg

Beskæftigelse: Sognepræst i Højbjerg Kirke

Kontakt: peter.sporleder@aarhus.dk

Peter Sporleder

Medlem af Aarhus Byråd

Jeg hedder Peter Sporleder, er 49 år gammel og har tre børn. To piger på henholdsvis 13 og 22, samt en dreng på 19. Jeg bor i Højbjerg hvor jeg er sognepræst ved Holme kirke, og derudover er jeg ansat ved Forsvaret som feltpræst, og har i den egenskab har været udsendt flere gange til både Afghanistan, Irak og Kosovo.

I 2018 blev jeg valgt ind i Aarhus Byråd og mine politiske fokuspunkter har blandt andet været indenfor Sundhed- og Ældreområdet, Kulturområdet samt inden for Socialområdet.

Jeg har eksempelvis været en af hovedaktørerne bag en ”Veteranpolitik for Aarhus Kommune”, for en ”opnormering af Gadesygeplejerskerne” samt at ”Forældre der mister et barn får psykologisk krisehjælp”.

Vi har det sidste år stået i en COVID-19 situation som på rigtig mange områder påvirker hele vores samfund og det vil kræve en gevaldig indsats både nationalt og lokalt. 

Og det vil være nogle af mine politiske arbejdsområder fremadrettet – at kæmpe for at vores samfund og vores by kommer tilbage – at vi får bekæmpet den ensomhed som ødelægger og påvirker livet for mange af vores borgere – unge som ældre. At vores kulturinstitutioner kommer tilbage med den kraft og livsglæde som de besad inden epidemien. Og at vores erhvervsliv og ikke mindst vores mindre erhvervsdrivende – får gang i omsætningen og kommer på fode igen.

Mine mærkesager

Erhverv og velfærd

En stærk velfærd er afhængig af et stærkt erhvervsliv der skaber jobs og skatteindtægter, så vi har råd til velfærd, uddannelse og infrastruktur..

Omsorg og omtanke

Vi skal yde omsorg og pleje med omtanke i dagtilbud, i skolen, på bostederne, i hjemmeplejen og på plejehjemmet. Omtanke betyder både kvalitet og nærvær.

Trygt og grønt

Det skal være trygt at færdes alle steder i byen og kommunen uanset om det er på vej til skole eller til fritidsklub eller aftentilbud, eller en tur i byen.

Kultur og samfundssind

Kultur, dannelse, foreningsliv og civilsamfund – det er her vi tanker op på vores fælles værdier som giver et stærkt fællesskab og en stærk kultur.

Erhvervsliv

Nuværende erhverv

 • 2008-nu: Sognepræst ved Holme kirke, Højbjerg
 • 2008-nu: Feltpræst i Forsvaret
 • 2008-nu: Skolebestyrelsesmedlem, Rundhøjskolen
 • 2008-nu: NK, ledende beredskabspræst, Region Midtjylland
 • 2008-nu: Kontaktperson til Aarhus Politi for Aarhus Stift
 • 2008-nu: Underviser i “Etik og moral” hos Kriminalforsorgen (indsatte), Aarhus

Tidligere

 • 2016: Udsendt som feltpræst, Al Asad, Irak
 • 2015: Udsendt som feltpræst, Kosovo
 • 2011: Udsendt som feltpræst, Helmand, Afghanistan
 • 2007: Udsendt som feltpræst i Basrah, Irak
 • 2004: Udsendt som feltpræst i Kabul, Afghanistan
 • 2001-2004: Kriserådgiver ved Gallo Kriserådgivning, Aarhus

Feltpræst i Irak

Jeg har taget orlov fra både sognet og byrådssalen for at være feltpræst i Bagdad i Irak for de danske udsendte soldater. Udsendelsen varer 8 måneder fra april 2021.

– Jeg vil gerne afsted, fordi jeg tror og håber, jeg kan gøre en forskel. Jeg vil rigtig gerne være præst for de her mennesker, fordi de gør en enorm stor forskel ude i verden.

Du kan se mere om min udsendelse i klippet herunder eller ved at klikke her.