Et Aarhus uden parallelsamfund

Den konservative vision er, at Århus skal være den første storby i Danmark uden parallelsamfund og ghettoer.

Vi vil ikke acceptere at der er mennesker og grupperinger i vores by, der lever med helt andre normer, regelsæt og retssystemer end de danske.  Vi vil nedbryde ghettoerne, og vi vil sætte hårdt ind mod de elementer i vores by, som ikke vil vores samfund og fællesskab.  Vi vil sætte hårdt ind mod islamister og mørkemænd, som vil undergrave vores danske værdier og normer og lede unge mennesker ud på forbrydelsens og terrorens vej.

Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at få folk i arbejde og sikre, at man forstår, hvad det vil sige at bo i Århus, respektere dansk kultur og danske traditioner og gøre, hvad man kan, for at blive selvforsørgende og skabe en tilværelse med respekt for det samfund, man bor i.