Kultur, sport og events i verdensklasse

Den konservative vision er, at Århus skal være i top 5 inden for ’Kultur, sport og events’ blandt byerne i Norden.

Kultur, dannelse, foreningsliv og civilsamfund – det er her vi tanker op på vores fælles værdier som giver et stærkt fællesskab og en stærk kultur. Det er grundlaget for det samfundssind vi trækker på i krisetider som Corona eller Finanskrisen. Kulturlivet og foreningslivet er vigtigt fordi det er her vi tanker op så vi står stærkere sammen og samtidig er vores grundlov med til at danne en stærk ramme om vores demokrati, lokalt og nationalt. Også derfor taler vi om respekt for loven og vores fælles værdier.

Da vi i Aarhus var Europæiske Kulturhovedstad i 2017, og hele forløbet forud for, har for alvor vist, hvad vi kan når vi virkelig tør gå efter det. Vores format og formåen som den Østjyske primus motor og Danmarks 2. største by i det Østjyske bybånd med over 1 mio. indbyggere. Den har vist, at Aarhus har potentiale til at tiltrække mange mennesker, skabe spændende og spektakulære oplevelser og stor kunst.
VM i sejlads 2018 viste tilsvarende, hvad vi kan på det sportslige område, når vi vil. Men der er brug for mere! – Og vi kan meget mere!

I den kommende byrådsperiode står vi heldigvis, og takket være et tæt samarbejde mellem kommunen og det århusianske erhvervsliv, over for flere markante investeringer og events, som f.eks. Kongelunden og et nyt stadion, udvidelsen af ARoS med ”The Next Level” og byparken foran Musikhuset, et nyt Science Museum (Naturhistorisk Museum), flere internationale sejsportsevents, musikevents og festivaler, samt en udvidelse og ombygning af Tivoli Friheden.

Vi har brug for at få skabt og udviklet stadigt bedre løsninger til afholdelse af events, messer og konferencer, samt store koncerter. Vi skal placere overliggeren så højt, at alle i Norden vil kende Århus som byen, hvor man lever med opsigtvækkende kunst og kultur, megaevents og fantastiske sportsbegivenheder. Det Konservative Folkeparti mener, at Århus skal udbygge kulturen endnu mere end den i forvejen har gjort. Vi har vist hvad der kan lade sig gøre med kulturhovedstaden og når kommunen og erhvervslivet løfter sammen. Vi mener fortsat at århusianerne skal være ambitiøse, og få endnu flere event, kultur, og sportsarrangementer til byen.

Børnekultur Festival

Vi mener at Århus skal melde sig, som den by i Danmark der udbyder den bedste kultur for børn. Et godt sted at starte vil være at oprette en børnekulturfestival. Dette skal gøres, så Århus får tiltrukket endnu flere familier til byen. Århus er allerede kendt for at være en god studie- og erhvervsby. Nu skal den også være kendt for at være et attraktivt sted at være barn i. Også her knytter vi an til temaet om flere grønne og rekreative områder i den voksende by.

Idrætsfaciliteter i alle byområder

I dag har ikke alle byområder i Aarhus adgang til samme idrætsfaciliteter. Det drejer sig om sportshaller, svømmebassiner og andre idræts. Og fritidsfaciliteter. Derfor mener vi, at der skal ny opføres eller renoveres tidssvarende idrætsfaciliteter i alle byområder, så hele Aarhus området får faciliteter der svarer til ”index 100”, set i forhold til de bydele der har de bedste idrætsfaciliteter. Vi mener dette giver borgerne i Aarhus de bedste muligheder for personlig udfoldelse, hvis der er gode og lige muligheder for alle borgere. Det mener vi giver børn, unge og voksne den frihed til at dyrke den idræt de ønsker og i det omfang de ønsker.

Oprettelse af Multiarena

Århus er efterhånden en af de få storbyer tilbage i Danmark uden en multiarena. Vi mener der bør bygges en multiarena så der kan tiltrækkes så mange sports og kultur events som muligt, der favner bredt og mangfoldigt. Ved at bygge et multiarena sikrer vi, at Århus ikke bliver forbigået når det gælder de store sports- og kulturbegivenheder. Det vil også øge erhvervslivets interesser i form af ekstra turisme til byen. Oprettelsen af en multiarena skal ske i tæt partnerskab med private aktører der kan bygge, og drive arenaen.
”Kongelunden”, som kommer til at byde på et nyt Stadium, giver også mulighed for at tænke Multiarena i en ny sammenhæng og en ny form, og det vil vi arbejde for bliver en del af det samlede projekt.

Internationale centre

Vi mener Århus bør etablere internationale centre i midtbyen så udenlandske borgere også kan føle sig som en del af kulturlivet, og selv bidrage til den århusianske byånd. Med et internationalt center som et velkomstcenter beliggende i centrum af Århus vil det blive endnu mere attraktivt at komme til Århus som turist, studerende, eller erhverv. En samlet funktion der med en international stab tager godt i mod alle typer af internationale besøgende.
Der bør ligeledes udbydes langt bedre skiltning på dansk og engelsk, samt have turistguider. Århus kan se frem til en endnu større turist indstrømning de kommende år, og et center vil hjælpe de tilrejsende meget.
Det er godt for kultur- samt erhvervsliv at turister føler sig meget velkomne, og med centre kan søge og få den hjælp de nu måtte have brug for i forbindelse med ophold eller rejse.