Tryghed og plads til familien

- Den konservative vision er, at Århus skal være det mest familievenlige og trygge sted at bo i Danmark.

Det betyder en by med trygge og gode rammer for et dejligt familie- og børneliv.  En by, der er indrettet, så familieliv, arbejdsliv og fritidsliv hænger godt sammen.

En by med gode skoler og dagsinstitutioner og masser af sports- og fritidsmuligheder.

Aarhus skal være en by, hvor man trygt kan imødese sin alderdom i sikker forvisning om, at omsorg og værdighed er altafgørende for vores tilbud.

Det vigtigste er, at vores velfærdsydelser leveres med høj faglig kompetence, stolthed og dedikation.  At institutionerne har friheden til at indrette sig efter borgernes behov og ønsker frem for detailstyring fra Rådhuset.  Det er mindre afgørende, hvorvidt der er tale om kommunale eller selvejende institutioner.