Bopæl: Lystrup

Beskæftigelse: Bussines Consulting

Kontakt: skautrup@aarhus.dk

Sociale medier: Facebook, LinkedIn og Instagram

Mette Skautrup

Medlem af Aarhus Byråd - Medlem af magistraten og økonomiudvalget

Mit navn er Mette Skautrup, bosiddende i Aarhus C, tidligere Vejlby og Lystrup. Jeg er født i 1963 og opvokset i Vinderup i det nord-vestjyske, men flyttede til Aarhus i 1982.

Jeg har to voksne børn. En datter der studerer i Aarhus og en søn der bor og arbejder i Lystrup.

Min politik
Mit barndomshjem var et hjem, hvor der ofte blev diskuteret politik og det gav mig en naturlig interesse for samfundsforhold. Da jeg kom i gymnasiet, blev jeg medlem af Konservative Gymnasiaster og den politiske retning var sat.

Jeg har gennem årene været med i adskillige bestyrelser i daginstitutioner, skoler og foreninger. Fællesnævneren for mit bestyrelsesarbejde er, at det alle har været bestyrelser, der arbejder inden for det sociale område eller dannelse.

Min politiske karriere
Som tiden har tilladt det, er jeg blevet mere politisk aktiv. Dels i form af bestyrelsesposter og i dels som By- og Regionsrådskandidat, første gang i 2013.

Det udslagsgivende for mit kandidatur i 2013 var min søns møde med handicapområdet i forbindelse med overgangen fra barn til voksen. Den måde som sagen blev håndteret på i forvaltningen, gjorde mig så frustreret at jeg måtte gøre noget. Der manglede respekt, empati og bureaukratiet var ubeskriveligt. Udgangspunktet var forvaltningen – ikke borgeren. Jeg tænkte, at det burde kunne gøres anderledes.

Mine mærkesager

Jeg vil, at vi som samfund viser omsorg for de mennesker, der har det sværest

Livet er ikke lige let for alle, og de sårbare har ofte brug for ekstra støtte – fx ældre borgere, handicappede, psykisk syge eller hjemløse. Vi skal møde alle med værdighed, der hvor de er – lige meget, om det handler om behov for rengøring i hjemmet, bostøtte eller om den langsigtede hjælp til at komme ud af et misbrug eller væk fra et miljø. Vi skal møde dem med respekt for den situation, de står i – ikke med udgangspunkt i vores egen verden eller kassetænkning.

Vi skal som samfund vise vores medmennesker respekt ved at forvente noget af dem

Alle kan noget, alle har brug for indhold i hverdagen, og alle kan bidrage i større eller mindre grad. Jeg mener fx, at vi skal forvente, at vores udenlandske medborgere lærer dansk, så de kan integreres i det danske samfund og bidrager der, hvor de kan.Vi skal støtte den enkelte i det, han eller hun mestrer og vise, at alle på den måde har værdi for samfundet. Omvendt viser vi som samfund, at vi med respekt og støtte forventer noget til gengæld.

Aarhus skal ville resten af verden og arbejde for et internationalt miljø

Vi må aldrig lukke os om os selv! Vi skal være gæstfrie og åbne vores by for en verden af arbejdskraft, kunst og kultur. Det gør vi bl.a. ved at invitere den bedste, internationale arbejdskraft til byen. Og når de er her, skal vi ikke blot sørge for at en dygtig specialist fra udlandet falder godt til, men også støtte den familie, der ofte følger med specialisten, så de alle kommer til at trives i Aarhus. Til gengæld skal vi, som værter forvente, at vores gæster respekterer vores by, vores normer og værdier.

Erhvervsliv

Arbejde
 • 2018 – nu: Bussines Consulting v/ The International Employment Unit ved Aarhus Kommune
 • 2016 – 2018: Virksomhedskonsulent Ved Aarhus Kommune 
 • 2013-2016: Projekt Mananger ved AIS (Aarhus International School ) IB World School 
 • 2004 – 2011: HR Bussines Partner ved Rockwool Skandinavien 
 • 2003 – 2004: Kontrolcentralleder ved G4S 
 • 1992 – 2003: Banedanmark, Stationsleder ved Skanderborg Station, Administrationschef Dritsområde Jylland/Fyn 
 
Tillidserhverv
 • 2020-nu: Medlem af Lystrup Menighedsråd
 • 2018-nu: Formand for Værestedets Venner, Jærgergårdsgade Aarhus 
 • 2020-nu: Bestyrelsesmedlem i Fonden Gl. Kongevej og Fonden Vangsbovej 
 • 2016 – 2018: Bestyrelsesmedlem i Dalgas skolen
 • 2014 – 2017: Bestyrelsesformand for Lyngåskolen 
 • 2014 – 2017: Medlem af Taksationskommissionen for offentlig vej  
 • 2013-2017: Bestyrelsesmedlem i VUC Nordjylland
 • 2007-2011: Næstformand for de lokale beskæftigelsesråd i Mariagerfjord Kommune
 • 2005 – 2010: Bestyrelsesmedlem på Skt. Knuds Skole
 • 2004 – 2008: Domsmand ved Retten I Aarhus